Her er holdet til 25 års jubilæet.

Årgangsparaden d.10.10.2021

 PS. Vores dygtige revisor  ( Mogens Nielsen ) har revideret vores regnskab for 2019/20121

• Årgangsparaden er planlagt afholdt søndag den 10. oktober 2021.
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Årgangsforeningen Hold Juli 1974 søndag den 10. oktober 2021 kl. 12.00 i København i et lokale på Livgardens kaserne.

1.  Valg af dirigent
2.  Formanden aflægger beretning
3.  Kassereren aflægger regnskab
4.  Valg af formand.
5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
     Henrik Larsen for en 1-årig periode
     Tommy T. Jensen for en 1-årig periode
     Peer Nielsen for en 2-årig periode
     Leif Jensen for en 2-årig periode (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår valg af 
     Steen Fjeldsøe Hansen 
6.  Valg af bestyrelsessuppleant
7.  Valg af revisor
8.  Valg af revisorsuppleant
9.  Indkomne forslag
10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kære årgangskammerat

Du inviteres hermed til vores arrangement søndag den 10. oktober 2021.

PROGRAM
Kl. 09.00   Vi mødes i cafeteriaet på Livgardens Kaserne.
Kl. 10.00    Vi deltager i årgangsparaden.
Kl. 12.00    Generalforsamling i h.t. den udsendte dagsorden.
Kl. 13.00    Frokost i Dalle Valle, Fiolstræde 3-5.

TILMELDING/PRIS
Pris kr. 100,00 for arrangementet + kontingent kr. 250,00, som indbetales på vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 Konto: 9469397.
Tilmelding foretages senest fredag den 1. oktober 2021 til:
Jon Nielsen, 40 21 05 35 eller - jon.nielsen@mail.dk
Leif Jensen, 29 84 12 45 eller - leifjensen@outlook.com

Fik du ikke betalt dit kontingent for 2020, som først blev opkrævet sent i december 2020, forhøjer du blot din indbetaling med kr. 250,00.

Vi håber på, at mange har mulighed for at møde op denne dag og nyde en festlig dag efter alle de ting, vi har været igennem den seneste tid.

På gensyn og de bedste hilsner fra
BESTYRELSEN for Årgangsforening Hold Juli 1974

Generalforsamling 2018

Generalforsamling på Livgardens kasserne d. 6.5.18

  • Livgardens kasserne

  • Her er holdet til vores 40 års jubilæum

  • Rosenborg Slot

  • En hilsen fra Dronning Magrethe

Disse smukke "unge" mennesker deltog i vores 45 års jubilæum.... nååå ja vores formand stødte til senere da han var optaget af et møde, så derfor var han ikke med på foto.

Hjemmeside opdateret d. 8.5.19