Kære årgangskammerat

Du inviteres hermed til vores arrangement søndag den 10. oktober 2021.

PROGRAM
Kl. 09.00   Vi mødes i cafeteriaet på Livgardens Kaserne.
Kl. 10.00   Vi deltager i årgangsparaden.
Kl. 12.00   Generalforsamling i h.t. den udsendte dagsorden.
Kl. 13.00   Frokost i Dalle Valle, Fiolstræde 3-5.

TILMELDING/PRIS
Pris kr. 100,00 for arrangementet + kontingent kr. 250,00, som indbetales på vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 Konto: 9469397.
Tilmelding foretages senest fredag den 1. oktober 2021 til:
Jon Nielsen, 40 21 05 35 eller - jon.nielsen@mail.dk
Leif Jensen, 29 84 12 45 eller - leifjensen@outlook.com

Fik du ikke betalt dit kontingent for 2020, som først blev opkrævet sent i december 2020, forhøjer du blot din indbetaling med kr. 250,00.

Vi håber på, at mange har mulighed for at møde op denne dag og nyde en festlig dag efter alle de ting, vi har været igennem den seneste tid.

På gensyn og de bedste hilsner fra
BESTYRELSEN for Årgangsforening Hold Juli 1974