Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler Årgangsforeningen i medfør af persondataforordningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:

Årgangsforeningen Hold Juli 1974 v/formand Jon Nielsen, Taastrup Hovedgade 111 A ,3 sal lejl. 5 2630 Tåstrup –

CVR 393 24024

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 6. maj 2018

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Kontaktoplysninger på navngivne personer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:   Formand Jon Nielsen, Taastrup Hovedgade 111 A 3 sal, lejl. 5 2630 Tåstrup, tlf.: 4021 0535, mail:jon.nielsen@mail.dk

Hvad er formålene med behandlingen

Der skal være en beskrivelse behandlingsformålene. Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnede kategorier.

a)    Varetagelse af medlemsforhold, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamling og kontingentopkrævning
Hvilke personoplysninger behandler vi

Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger

Almindelige personoplysninger: a)    Navn b)    Mailadresse c)    Telefon d)    Adresse e)    Billeder Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: a)    CPR-nummer (behandles udelukkende af kasserer)
Hvem behandler vi oplysninger om

De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger.

Det behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: a)    Medlemmer
Hvem videregives oplysningerne til

Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.   Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

a)    Almindelige personoplysninger om medlemmer videregives ikke, bortset fra under det under b) anførte b)    Almindelige oplysninger samt CPR-nummer videregives til kommuner (folkeregister) i forbindelse med foreningens ”efterlysning” af et medlem (adresseforespørgsel).

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen

Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår

Alle oplysninger slettes ved dødsfald og ved udmeldelse af foreningen
Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves  en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på sekretærens computer, som er låst inde på privatadresse med tyverialarm. Computer er beskyttet af password, som kun sekretær kender til.   De almindelige personoplysninger er ligeledes tilgængelige på foreningens hjemmeside.
Hvad skal vi gøre hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret drøfter bestyrelsen dette og anmelder eventuelt forholdt til politiet og til Datatilsynet.

Vedtaget af bestyrelsen for Årgangsforeningen Hold Juli 1974 på bestyrelsesmødet den 6. maj 2018.

Jon Nielsen    Henrik Larsen    Leif Jensen    Peer Nielsen

Del siden