MARTS 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i

Årgangsforeningen Hold Juli 1974

Søndag den 5. maj kl. 12.00 i København (lokale anvi­ses på dagen).

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab - se regnskab på vores hjemmeside – www.garderholdjul74.dk
  4. Valg af formand.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag:

A)   Vedtægtens § 2 tilføjes: I økonomiske forhold (bank, kontokort, regninger m.v.) tegnes foreningen af formand eller kasserer hver for sig. I alle andre forhold tegnes foreningen af formanden.

B)   Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til kr. 250,00).

  1. Eventuelt. 

KÆRE ÅRGANGSKAMMERAT

Så er det endelig blevet tid til at fejre vores 45-års jubilæum.

Glæd dig til et behageligt gensyn med dine gamle garderkammerater.

Bestyrelsen har lagt følgende festlige program.

Lørdag, den 4. maj 2019

Kl. 14.00     Afgang fra Københavns Hovedbanegård m. bus – ud- gang mod Vesterbrogade m. skilt og LG-sol i vindue.

Kl. 14.30     Ankomst til Sorgenfri Slot – gåtur ved slottet.

Kl. 15.00     Kaffe/ostemad/øl i lokale ovenpå den gl. vagtstue.

Kl. 16.30     Vi kører til hotel Comwell Holte og indkvarteres i dobbeltværelser.

Kl. 19.00     Festmenu på hotellet.

Kl. 24.00    Natmad.

Søndag, den 5. maj 2019

Kl. 08.00    Morgenmad.

Kl. 08.45    Busafgang mod Livgardens Kaserne.

Kl. 09.45    Vi indtræder i årgangsparaden.

Kl. 12:00    Generalforsamling med efterfølgende frokost.

Vi modtager i øvrigt gerne – som ved sidste jubilæum – større eller mindre sponsorbidrag. Eventuelle beløb indsættes på vores sædvanlige konto i Danske Bank.

TILMELDING/PRIS:

Du tilmelder dig arrangementet ved at ringe/skrive til:

(oplys også det tlf.nr, du træffes på i jubilæumsweekenden).

Jon Nielsen, 40 21 05 35 – jon.nielsen@mail.dk

Leif Jensen, 29 84 12 45 – leifjensen@outlook.com

Bindende tilmelding og indbetaling skal foretages senest den 3. april 2019.

Det er meget vigtigt at fristen overholdes. Der er ikke ubegrænsede værelser til vores rådighed.

Ønsker du en særlig værelseskammerat bedes du oplyse dette ved tilmeldingen. Ellers fordeler vi.

Prisen for hele jubilæumsarrangementet er på kun kr. 600,00.

Er du ”ikke-betalende” medlem af Årgangsforeningen er prisen dog på kr. 800,00.

Forplejningen inkluderer: Traktement på Sorgenfri, middag med vine, vand og øl samt natmad, overnatning og morgenmad inkluderet. Samt let frokost søndag.

Beløbet bedes indbetalt sammen med kontingentet.

KONTINGENTET:

Kontingentet er uændret på kr. 250,00.

Reg.nr.: 1551 Konto: 9469397

FLYTNING/E-MAIL:

Husk også at meddele adresseforandring/e-mailforandring til Leif Jensen – leifjensen@outlook.com

Med garderhilsen og på gensyn

den 4. og 5 maj 2019

BESTYRELSEN

Del siden